แสดงไอเท็มเฉพาะจากวันที่ สิงหาคม 2563

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CMS600M

CMS600M

Card type ID Card Mifare one S50/S70
Working Frequency 13.56MHz
Communication format Port keyboard, free driver
car reader distance > 6cm
card reader time <100ms

เผยแพร่ใน HIP Security
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CMS600D

CMS600D

Card type ID Card
Working Frequency 125kHz
Communication format USB interface, free driver
car reader distance > 6cm
card reader time <100ms

เผยแพร่ใน HIP Security
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CM625M

CM625M

Quantity of Users Mifare Card
Reading Frequency 13.56 MHz
Induction distance 30-100 mm
Comunication Wiegand 26/34 Bit (Option 34 Bit)
Working Voltage DC12V
76*114*16mm

เผยแพร่ใน HIP Security
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CM625

CM625

Quantity of Users EM (ID Card)
Reading Frequency 125 kHz
Induction distance 30-100 mm
Comunication Wiegand 26/34 Bit (Option 34 Bit)
Working Voltage DC12V
76*114*16mm

 

เผยแพร่ใน HIP Security
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CMS900M

CMS900M

Quantity of Users Mifare Card
Reading Frequency 13.56 MHz
Induction distance 30-100 mm
Comunication Wiegand 26/34 Bit (Option 34 Bit)
Working Voltage DC12V
115*76*16mm

เผยแพร่ใน HIP Security
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CMS900D

CMS900D

Quantity of Users EM (ID Card)
Reading Frequency 125 kHz
Induction distance 30-100 mm
Comunication Wiegand 26/34 Bit (Option 34 Bit)
Working Voltage DC12V
115*76*16mm

เผยแพร่ใน HIP Security
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CMS810M

CMS810M

Quantity of Users Mifare Card
Quantity of Users Mifare Card
Reading Frequency 13.56 MHz
Induction distance 30-100 mm
Comunication Wiegand 26/34 Bit (Option 34 Bit)
Working Voltage DC12V
116*76*16mm

เผยแพร่ใน HIP Security
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CMS810D

CMS810D

Quantity of Users EM (ID Card)
Reading Frequency 125 kHz
Induction distance 30-100 mm
Comunication Wiegand 26/34 Bit (Option 34 Bit)
Working Voltage DC12V
Dimension 116*76*16mm

เผยแพร่ใน HIP Security
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CMK365M

CMK365M

Quantity of Users Mifare Card
Reading Frequency 13.56 MHz
Induction distance 10-50 mm
Comunication Wiegand 26/34 Bit
Working Voltage DC12V
45*75*15mm

 

เผยแพร่ใน HIP Security
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

CMK365D

CMK365D

Quantity of Users EM (ID Card)
Reading Frequency 125 kHz
Induction distance 50-100 mm
Comunication Wiegand 26/34 Bit
Working Voltage DC12V
Dimension 45*75*15mm

เผยแพร่ใน HIP Security
หน้าที่ 1 จาก 18