แสดงไอเท็มเฉพาะจากวันที่ เมษายน 2563

ตั้งค่าการใช้งาน KX-NS300 แบบ One Number

ใช้งานเบอร์โทรศัพท์ตั้งโต๊ะเป็นเบอร์เดียวกับ Mobile

เผยแพร่ใน จำหน่าย IP PBX
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ตั้งค่า domain name หรือ hostname บน KX-NS300

ใส่ domain name หรือ hostname
เพื่อใช้งาน Sip Extension จากภายนอก
สำหรับลูกค้าที่ไม่มี Fix IP

เผยแพร่ใน จำหน่าย IP PBX