แสดงรายการไอเท็มด้วยแท็กคำค้น (Tag): kxns300bx

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ตั้งค่า domain name หรือ hostname บน KX-NS300

ใส่ domain name หรือ hostname
เพื่อใช้งาน Sip Extension จากภายนอก
สำหรับลูกค้าที่ไม่มี Fix IP

เผยแพร่ใน จำหน่าย IP PBX
ใช้แท็กคำค้น (Tags) ว่า